מבקיעים

מבקיעים

יישוב קהילתי. גן ילדים מגיל 3. צמיחה קהילתית עיסקית

קהילת מקור: 25 משפחות: 18 מפאת שדה, 1 מורג, 6 רפיח ים

מזכירות היישוב ירדן 086737252   mavkiim@gmail.com