בת הדר

בת הדר

ישובי מקור: צפון החבל.מס' משפחות : 25 בנו את בית הקבע שלהם בישוב בת הדר ונכנסו לגור 24 משפחות