בני נצרים

בני נצרים

בני נצרים הינו ישוב תורני חקלאי אשר ממוקם בחולות חלוצה שבנגב, בתחומי מועצה אזורית אשכול.
יחודיות הישוב באה לידי ביטוי באידיאל של הפרחת השממה בחומר וברוח מתוך תורה וכן במרקם האנושי המגוון, בערבות הדדית, בפשטות ובענווה של תושביו בשקט של חולות חלוצה.
אנשי חקלאות ועמל, אנשי תעשיה ומקצועות אחרים, לומדי תורה ומלמדיה כולם יחד חברו לחיים המשלבים תורה בחיי מעשה מתוך דיבוק חברים ואהבת חסד.

קהילת מקור: נצרים.

מזכירות: 08-9922192

רכזת קהילה- ברכה רימון 054-7585193 bracha.rim@gmail.com