בני דקלים

בני דקלים

יישוב בבניה וקליטה גדולה. כיום מונה 250 משפחות. כרגע מאוכלסים שלב א ושלב ב. שלב ג- נמכרו רוב המגרשים ועבודת הפיתוח והתשתיות בעיצומה. שלב ד'-עתיד להיבנות בעז"ה.

קהילת מקור: נווה דקלים

מזכירות: 08-622-1392 דוא"ל: office@bneidekalim.org.il

רכזת קהילה: תמר זליג  tamar@bneidekalim.org.il   0542410329

אתר אינטרנט ישובי:  www.bneidekalim.org.il