בוסתן הגליל

בוסתן הגליל

קהילות מקור: ניסנית, דוגית. כיום נשארו ביישוב 13 משפחות

אתר אינטרנט www.bustan.org.il