ציר הזמן – יהודים בעזה

ציר הזמן – יהודים בעזה

• תקופת המקרא – ארץ גרר. אברהם ויצחק אבותינו. ריב הבארות.

• 145 לפני הספירה ג' תרט"ו – תקופת החשמונאים. יונתן המכבי כבש את עזה, שמעון
אחיו מושיב בה יהודים.

• תקופת המשנה

• תקופת התלמוד – רומית ביזנטית. עדות לביכנ"ס יהודי בעזה.

• תקופת הצלבנים – אליעזר בן יצחק איש כפר דרום.

• 569 לפני הספירה – גירוש יהודי עזה

• תקופה ממלוכית – עדות על מגורי יהודים בעזה

• שנת הרמ"א – יהודים בעזה בימי הכיבוש המוסלמי ה-1. 60 בעלי בתים
שכונה יהודית, תעשיית יין.

1492 – חלק ממגורשי ספרד מגיעים לעזה. ר' ישראל נג'רא. שבתאי צבי

1870 – תקופת העליה הראשונה. חזרת יהודים לעזה. ידוע על 30 משפחות בעזה, ישוב דתי מאד

1908 – חכם אלקיים. הקמת בי"ס עברי ראשון בעזה הקמת בנק בעזה.

1915 – מלחמת העולם הראשונה גירוש שני של יהודי עזה.

1919 – כינון המנדט הבריטי וחידוש התיישבות יהודית בעזה טיפין טיפין. חידוש ביה"ס.

1929 – מאורעות תרפ"ט. עזה נעזבת מיהודים ונשארת "נקייה" מהם.

1946 – הקמת כפר דרום במסגרת עליית 11 הנקודות בנגב.

1948 – פינוייה של כפר דרום במלחמת העצמאות.

1967 – כיבוש עזה במלחמת ששת הימים.

1970 – ממשלת גולדה קיבלה החלטה על הקמת נצרים וכפר דרום.

1975 – כ"ד אוזרחה ע"י ממשלת רבין ושימשה מחנה מעבר למתיישבי הגוש.

1977 – הקמת נצ"ח הישוב הראשון בגוש קטיף.

הקמת 21 יישובי הגוש, וכינונם במשך 35 שנה

2005 – עקירת יהודי גוש קטיף במסגרת תוכנית ההתנתקות אותה הגה ראש הממשלה אריאל שרון.

האם תם קשר של אלפי שנים בין היהודים לעזה? לשר ההיסטוריה הפתרונים.
"שיר המעלות בשוב ה' שיבת ציון היינו כחולמים"