יום הזיכרון לנופלים במערכות ישראל וחללי פעולות האיבה

יום הזיכרון לנופלים במערכות ישראל וחללי פעולות האיבה

"הנשכח מאיתנו כי קבוצת נערים זו, היושבת בנחל עוז, נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים, שערים אשר מעברם מצטופפים מאות אלפי עיניים וידיים המתפללות לחולשתנו כי תבוא, בכדי שיוכלו לקרענו לגזרים – השכחנו זאת? הן אנו יודעים, כי על מנת שתגווע התקווה להשמידנו חייבים אנו להיות, בוקר וערב, מזוינים וערוכים." אמר שר הביטחון משה דיין בהלוויתו של רועי רוטברג באפריל 1956.

מאז ראשית הציונות חבל עזה מהווה אתגר ביטחוני לדורות של לוחמי צה"ל. חיילים ואזרחים
שילמו בחייהם למעננו עד ימינו.

מתוך הוקרה לגבורתם ורצון לספר את סיפורם גם לדורות הבאים
על עז רוחם, הוקם גלעד דיגיטלי מיוחד במרכז, הגלעד מספר על הנופלים בקרבות, פעולות התגמול והמבצעים השונים בחבל עזה.

ניתן להגיע ביום הזכרון למרכז מרושת גוש קטיף בניצן ולצפות במיצג .
לפרטים 8947*