סיור וירטואלי

סיור וירטואלי

ההתיישבות היהודית בעזה החלה עוד בימי האבות, תושבי גוש קטיף מעולם לא שכחו זאת כשהתמודדו עם האתגרים שנצבו בפניהם בעת הקמת ההתיישבות מחדש ברצועת עזה.