סרטי מרכז קטיף

סרטי מרכז קטיף

סרטים על גוש קטיף


סיור דיגיטלי בעקבות הסיפור של גוש קטיף


טורניר יוליס


סרט (30 דק') ומערך העוסק באירוע של "השרשרת הישראלית" ובערכים הגלומים בו.


סרט (22 דק' ) ומערך שיעור העוסק בעולם הערכים האמוני של ההתיישבות בגוש קטיף.


קבר כפול.
סיפורן של המשפחות השכולות שנאלצו לקבור את יקיריהן קבורה נוספת.


רואים מעבר לקוצים
הסרט מתאר את ההתמודדות של הבניה מחדש דרך 5 תושבים מ- 5 אזורים שונים המספרים את התהליכים שעוברים עת בניית ביתם החדש. הסרט מדגיש היבטים שונים
בתהליך זה, הן מבחינת התמודדות אישית ומשפחתית והן בהיבטים של תהליכים קהילתיים

בועות נפגשות
6 שנים אחרי העקירה מגוש קטיף יוצאת תושבת הגוש חגית ירון למסע למחוזות שאינם מחוזות הבית שלה ומנסה לבדוק האם הסערה הגדולה שהתחוללה אצלה ואצל חבריה מגוש קטיף היא סערה מיגזרית או נוגעת במעגלים רחבים יותר של הציבור הישראלי. הסרט עוקב אחר המפגש של חגית עם 3 דמויות משדות ערכיים שונים משלה ומציף שאלות על יכולות השיח והדיאלוג בין קבוצות ערכיות שונות בחברה הישראלית.

החקלאות בגוש קטיף


סרט עלילתי ( 25 דק' ) על חיי הנוער בגוש קטיף ומערך שיעור


אוזן קשבת ואגרוף ברזל – עיני עבאדי


קטיף נט.
סיפורו של אתר האינטרנט שהקים מוטי סנדר מראשוני המתיישבים בגני טל.


מעשה בחבל.
סידרת סיורים וירטואליים באזור חבל עזה.


מביטים קדימה – צעירי גוש קטיף יוצרים את המחר


הקשר המיוחד בין אדם לאדמה בעבדות החקלאות


סרטון מעורר מחשבה שמגישה צביה מרגליות ומערך שיעור העוסק במתח בין דתיים וחילונים במדינת ישראל תוך היכרות עם מושגים כמו עגלה ריקה ועגלה מלאה, וחמורו של משיח.


אדוות כתומות

הקודם
הבא

סיפורים אישיים


הנער שגדל בחולות.


הרב של גוש קטיף.
סרטון התיעוד של הרב יגאל קמינצקי, הרב של גוש קטיף.


לידה תחת אש.
סרטון תיעודי של סיפורו של דוד מור יוסף ומשפחתו.


הקב"ה שם אותנו כאן.
סרט התיעוד של נגה כהן וילדיה שנפגעו בפיגוע האוטובוס בכפר דרום.

הקודם
הבא

סרטים למערכי לימוד


סיור דיגיטלי בעקבות הסיפור של גוש קטיף


טורניר יוליס


סרט (30 דק') ומערך העוסק באירוע של "השרשרת הישראלית" ובערכים הגלומים בו.


סרט (22 דק' ) ומערך שיעור העוסק בעולם הערכים האמוני של ההתיישבות בגוש קטיף.


קבר כפול.
סיפורן של המשפחות השכולות שנאלצו לקבור את יקיריהן קבורה נוספת.


רואים מעבר לקוצים
הסרט מתאר את ההתמודדות של הבניה מחדש דרך 5 תושבים מ- 5 אזורים שונים המספרים את התהליכים שעוברים עת בניית ביתם החדש. הסרט מדגיש היבטים שונים
בתהליך זה, הן מבחינת התמודדות אישית ומשפחתית והן בהיבטים של תהליכים קהילתיים

בועות נפגשות
6 שנים אחרי העקירה מגוש קטיף יוצאת תושבת הגוש חגית ירון למסע למחוזות שאינם מחוזות הבית שלה ומנסה לבדוק האם הסערה הגדולה שהתחוללה אצלה ואצל חבריה מגוש קטיף היא סערה מיגזרית או נוגעת במעגלים רחבים יותר של הציבור הישראלי. הסרט עוקב אחר המפגש של חגית עם 3 דמויות משדות ערכיים שונים משלה ומציף שאלות על יכולות השיח והדיאלוג בין קבוצות ערכיות שונות בחברה הישראלית.

החקלאות בגוש קטיף


סרט עלילתי ( 25 דק' ) על חיי הנוער בגוש קטיף ומערך שיעור


אוזן קשבת ואגרוף ברזל – עיני עבאדי


קטיף נט.
סיפורו של אתר האינטרנט שהקים מוטי סנדר מראשוני המתיישבים בגני טל.


מעשה בחבל.
סידרת סיורים וירטואליים באזור חבל עזה.


מביטים קדימה – צעירי גוש קטיף יוצרים את המחר


הקשר המיוחד בין אדם לאדמה בעבדות החקלאות


סרטון מעורר מחשבה שמגישה צביה מרגליות ומערך שיעור העוסק במתח בין דתיים וחילונים במדינת ישראל תוך היכרות עם מושגים כמו עגלה ריקה ועגלה מלאה, וחמורו של משיח.


אדוות כתומות

הקודם
הבא

סרטים קצרים של דמויות מגוש קטיף


סיור דיגיטלי בעקבות הסיפור של גוש קטיף


טורניר יוליס


סרט (30 דק') ומערך העוסק באירוע של "השרשרת הישראלית" ובערכים הגלומים בו.


סרט (22 דק' ) ומערך שיעור העוסק בעולם הערכים האמוני של ההתיישבות בגוש קטיף.


קבר כפול.
סיפורן של המשפחות השכולות שנאלצו לקבור את יקיריהן קבורה נוספת.


רואים מעבר לקוצים
הסרט מתאר את ההתמודדות של הבניה מחדש דרך 5 תושבים מ- 5 אזורים שונים המספרים את התהליכים שעוברים עת בניית ביתם החדש. הסרט מדגיש היבטים שונים
בתהליך זה, הן מבחינת התמודדות אישית ומשפחתית והן בהיבטים של תהליכים קהילתיים

בועות נפגשות
6 שנים אחרי העקירה מגוש קטיף יוצאת תושבת הגוש חגית ירון למסע למחוזות שאינם מחוזות הבית שלה ומנסה לבדוק האם הסערה הגדולה שהתחוללה אצלה ואצל חבריה מגוש קטיף היא סערה מיגזרית או נוגעת במעגלים רחבים יותר של הציבור הישראלי. הסרט עוקב אחר המפגש של חגית עם 3 דמויות משדות ערכיים שונים משלה ומציף שאלות על יכולות השיח והדיאלוג בין קבוצות ערכיות שונות בחברה הישראלית.

החקלאות בגוש קטיף


סרט עלילתי ( 25 דק' ) על חיי הנוער בגוש קטיף ומערך שיעור


אוזן קשבת ואגרוף ברזל – עיני עבאדי


קטיף נט.
סיפורו של אתר האינטרנט שהקים מוטי סנדר מראשוני המתיישבים בגני טל.


מעשה בחבל.
סידרת סיורים וירטואליים באזור חבל עזה.


מביטים קדימה – צעירי גוש קטיף יוצרים את המחר


הקשר המיוחד בין אדם לאדמה בעבדות החקלאות


סרטון מעורר מחשבה שמגישה צביה מרגליות ומערך שיעור העוסק במתח בין דתיים וחילונים במדינת ישראל תוך היכרות עם מושגים כמו עגלה ריקה ועגלה מלאה, וחמורו של משיח.


אדוות כתומות

הקודם
הבא

סרטים קצרים על צפון השומרון


סיור דיגיטלי בעקבות הסיפור של גוש קטיף


טורניר יוליס


סרט (30 דק') ומערך העוסק באירוע של "השרשרת הישראלית" ובערכים הגלומים בו.


סרט (22 דק' ) ומערך שיעור העוסק בעולם הערכים האמוני של ההתיישבות בגוש קטיף.


קבר כפול.
סיפורן של המשפחות השכולות שנאלצו לקבור את יקיריהן קבורה נוספת.


רואים מעבר לקוצים
הסרט מתאר את ההתמודדות של הבניה מחדש דרך 5 תושבים מ- 5 אזורים שונים המספרים את התהליכים שעוברים עת בניית ביתם החדש. הסרט מדגיש היבטים שונים
בתהליך זה, הן מבחינת התמודדות אישית ומשפחתית והן בהיבטים של תהליכים קהילתיים

בועות נפגשות
6 שנים אחרי העקירה מגוש קטיף יוצאת תושבת הגוש חגית ירון למסע למחוזות שאינם מחוזות הבית שלה ומנסה לבדוק האם הסערה הגדולה שהתחוללה אצלה ואצל חבריה מגוש קטיף היא סערה מיגזרית או נוגעת במעגלים רחבים יותר של הציבור הישראלי. הסרט עוקב אחר המפגש של חגית עם 3 דמויות משדות ערכיים שונים משלה ומציף שאלות על יכולות השיח והדיאלוג בין קבוצות ערכיות שונות בחברה הישראלית.

החקלאות בגוש קטיף


סרט עלילתי ( 25 דק' ) על חיי הנוער בגוש קטיף ומערך שיעור


אוזן קשבת ואגרוף ברזל – עיני עבאדי


קטיף נט.
סיפורו של אתר האינטרנט שהקים מוטי סנדר מראשוני המתיישבים בגני טל.


מעשה בחבל.
סידרת סיורים וירטואליים באזור חבל עזה.


מביטים קדימה – צעירי גוש קטיף יוצרים את המחר


הקשר המיוחד בין אדם לאדמה בעבדות החקלאות


סרטון מעורר מחשבה שמגישה צביה מרגליות ומערך שיעור העוסק במתח בין דתיים וחילונים במדינת ישראל תוך היכרות עם מושגים כמו עגלה ריקה ועגלה מלאה, וחמורו של משיח.


אדוות כתומות

הקודם
הבא

מופע אידיאליסטים לשעבר


סיור דיגיטלי בעקבות הסיפור של גוש קטיף


טורניר יוליס


סרט (30 דק') ומערך העוסק באירוע של "השרשרת הישראלית" ובערכים הגלומים בו.


סרט (22 דק' ) ומערך שיעור העוסק בעולם הערכים האמוני של ההתיישבות בגוש קטיף.


קבר כפול.
סיפורן של המשפחות השכולות שנאלצו לקבור את יקיריהן קבורה נוספת.


רואים מעבר לקוצים
הסרט מתאר את ההתמודדות של הבניה מחדש דרך 5 תושבים מ- 5 אזורים שונים המספרים את התהליכים שעוברים עת בניית ביתם החדש. הסרט מדגיש היבטים שונים
בתהליך זה, הן מבחינת התמודדות אישית ומשפחתית והן בהיבטים של תהליכים קהילתיים

בועות נפגשות
6 שנים אחרי העקירה מגוש קטיף יוצאת תושבת הגוש חגית ירון למסע למחוזות שאינם מחוזות הבית שלה ומנסה לבדוק האם הסערה הגדולה שהתחוללה אצלה ואצל חבריה מגוש קטיף היא סערה מיגזרית או נוגעת במעגלים רחבים יותר של הציבור הישראלי. הסרט עוקב אחר המפגש של חגית עם 3 דמויות משדות ערכיים שונים משלה ומציף שאלות על יכולות השיח והדיאלוג בין קבוצות ערכיות שונות בחברה הישראלית.

החקלאות בגוש קטיף


סרט עלילתי ( 25 דק' ) על חיי הנוער בגוש קטיף ומערך שיעור


אוזן קשבת ואגרוף ברזל – עיני עבאדי


קטיף נט.
סיפורו של אתר האינטרנט שהקים מוטי סנדר מראשוני המתיישבים בגני טל.


מעשה בחבל.
סידרת סיורים וירטואליים באזור חבל עזה.


מביטים קדימה – צעירי גוש קטיף יוצרים את המחר


הקשר המיוחד בין אדם לאדמה בעבדות החקלאות


סרטון מעורר מחשבה שמגישה צביה מרגליות ומערך שיעור העוסק במתח בין דתיים וחילונים במדינת ישראל תוך היכרות עם מושגים כמו עגלה ריקה ועגלה מלאה, וחמורו של משיח.


אדוות כתומות

הקודם
הבא

כנס קטיף לאורך השנים


סיור דיגיטלי בעקבות הסיפור של גוש קטיף


טורניר יוליס


סרט (30 דק') ומערך העוסק באירוע של "השרשרת הישראלית" ובערכים הגלומים בו.


סרט (22 דק' ) ומערך שיעור העוסק בעולם הערכים האמוני של ההתיישבות בגוש קטיף.


קבר כפול.
סיפורן של המשפחות השכולות שנאלצו לקבור את יקיריהן קבורה נוספת.


רואים מעבר לקוצים
הסרט מתאר את ההתמודדות של הבניה מחדש דרך 5 תושבים מ- 5 אזורים שונים המספרים את התהליכים שעוברים עת בניית ביתם החדש. הסרט מדגיש היבטים שונים
בתהליך זה, הן מבחינת התמודדות אישית ומשפחתית והן בהיבטים של תהליכים קהילתיים

בועות נפגשות
6 שנים אחרי העקירה מגוש קטיף יוצאת תושבת הגוש חגית ירון למסע למחוזות שאינם מחוזות הבית שלה ומנסה לבדוק האם הסערה הגדולה שהתחוללה אצלה ואצל חבריה מגוש קטיף היא סערה מיגזרית או נוגעת במעגלים רחבים יותר של הציבור הישראלי. הסרט עוקב אחר המפגש של חגית עם 3 דמויות משדות ערכיים שונים משלה ומציף שאלות על יכולות השיח והדיאלוג בין קבוצות ערכיות שונות בחברה הישראלית.

החקלאות בגוש קטיף


סרט עלילתי ( 25 דק' ) על חיי הנוער בגוש קטיף ומערך שיעור


אוזן קשבת ואגרוף ברזל – עיני עבאדי


קטיף נט.
סיפורו של אתר האינטרנט שהקים מוטי סנדר מראשוני המתיישבים בגני טל.


מעשה בחבל.
סידרת סיורים וירטואליים באזור חבל עזה.


מביטים קדימה – צעירי גוש קטיף יוצרים את המחר


הקשר המיוחד בין אדם לאדמה בעבדות החקלאות


סרטון מעורר מחשבה שמגישה צביה מרגליות ומערך שיעור העוסק במתח בין דתיים וחילונים במדינת ישראל תוך היכרות עם מושגים כמו עגלה ריקה ועגלה מלאה, וחמורו של משיח.


אדוות כתומות

הקודם
הבא

במהלך השנים המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון הפיק סרטים רבים לכל שכבות הגיל, מסרטי ילדים ונוער ועד לסרטים לקהל המבוגר.

אנחנו רואים בהפקות אלו עוד ערוץ חשוב כדי לגעת כל פעם בפן אחר של סיפורי גוש קטיף וצפון השומרון.

תוכלו לצפות בעדויות אישיות של אנשי גוש קטיף, סרטים על המחאה הציבורית ועל תקופת העקירה, תיעוד של הצמיחה מחדש ביישובים ברחבי הארץ ועוד…