הנשיא ה-10 מר ראובן ריבלין חנוכה התשע"ה
הנשיא ה-10 מר ראובן ריבלין חנוכה התשע"ה
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.