מעוניינים במידע נוסף?
התקשרו אלינו
077-4324101
כיתבו אלינו
צפו במיקומנו במפה
צרו קשר
לפרטים והרשמה
select

מכרזים

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים


לקבלת הודעות בדבר מכרזים פומביים ומיזמים משותפים של המרכז
לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993
בהתאם לתקנה 15(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, הריני מודיע, כי באפשרות כל אדם להירשם לרשימת המנויים של המרכז, אשר להם יופצו הודעות בדבר פרסום מכרזים פומביים של המרכז; לצורך רישום, יש לשלוח הודעה כתובה למשרדי המרכז באמצעות אתר המרכז ו/או באמצעות הדואר לכתובת המרכז בניצן ת.ד 19 מיקוד 79287.
‏‏ג'–אדר ב–התשע"ד (‏2014–03–05)
מרדכי (מוכי) בטר
מנכ"ל המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון
הודעות ועדת מכרזיםטופס בקשה למועמדות לתפקיד במרכז
מכרזים והודעות לשנת 2018

כוונה לביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון (ע"ר)  580202638(להלן: "המרכז הקהילתי")

לצורך קיום מיזם משותף לחגיגות הזמר גוש קטיף במוא"ז חוף אשקלון-------------------------------------------------------------------------------------------

מכרזים והודעות לשנת 2017

הודעה על אישור ביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשלון (ע"ר) לצורך קיום מיזם משותף לחגיגות הזמר גוש קטיף במוא"ז חוף אשקלון

כוונה לביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון (ע"ר)  580202638(להלן: "המרכז הקהילתי") לצורך קיום מיזם משותף לחגיגות הזמר גוש קטיף במוא"ז חוף אשקלון

מכרזים והודעות לשנת 2016

מכרז פומבי מספר 3/2016 הזמנה להציע הצעות למתן שירותים בנושא: ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור

מכרז פומבי מספר 2/2016 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותים בנושא:"כב בשבט – גוש קטיף וצפון השומרון במערכות החינוך"

מכרז פומבי מס' 01/16 למתן שירותים בנושא: "ניהול פרויקט מרכז מבקרים"

הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון (ע"ר)

הודעה בדבר ביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון (ע"ר)

הודעה על התקשרות לצורך תכנון ובימוי והפקת אירוע: "כנס קטיף" עם ארנן קריאטיב הפקות בע"מ


מכרזים והודעות לשנת 2015

תקנון תחרות עיצוב כרזות לקראת יום השנה ה-10

הודעה בדבר כוונה לביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון (ע"ר) 580202638 לצורך קיום מיזם משותף לחגיגות הזמר גוש קטיף במוא"ז חוף אשקלון

הודעה על כוונה להכריז על ספק יחיד לביצוע "תיעוד ייחודי"

הודעה על התקשרות לצורך בימוי והפקת אירוע בבית הנשיא לציון 10 שנים לעקירה מגוש קטיף וצפון השומרון עם ארנן קריאיטיב הפקות בע"מ

הודעה על התקשרות עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון (ע"ר) לצורך קיום מיזם משותף לחגיגות הזמר גוש קטיף במוא"ז חוף אשקלון, לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

הודעה על התקשרות עם מורדי קרשנר לצורך שירותי תיעוד לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א), ולפי תקנה3 (29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993מכרזים לשנת 2014

הודעה על ספק יחיד לרכש מערכת לניהול מידע עבור פעילות ארכיון המרכז

הודעה על כוונה להכריז על ספק יחיד לרכש מערכת ניהול מידע עבור פעילות ארכיון המרכז

הודעת החלטה בנושא: הפקת 'סרטים המשקפים את השתתפות נוער גוש קטיף בתקופת המאבק כנגד העקירה'

הודעה על כוונה להכריז ספק יחיד - גלים סוערים.

מכרזים לשנת 2013

הודעה על כוונה להכריז על ספק יחיד לרכש מבנים יבילים בניצן

הודעה על ספק יחיד לרכש מבנים יבילים בניצן


מכרזים לשנת 2012

הודעה על ספק יחיד לביצוע שירותים בנושא: "מסע כיסופים"


מכרז למתן שירותים בנושא: "תכנון והקמת מרכז מבקרים"

פרסום מכרז סרט


--------------------------------------------------------------------------------------------

מכרזים לשנת 2011 

מכרז למתן שירותים בנושא כ"ב בשבט במערכות החינוך: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.