מחלוקת וערבות הדדית
מחלוקת וערבות הדדית
סביב שאלת גוש קטיף התרחשה אחת המחלוקות הכבדות בתוך החברה הישראלית. באותם ימים נדמה היה שהתפר העדין הישראלי-יהודי הולך להיקרע וח"ו יכולים אנו להידרדר למלחמת אחים או למלחמת תרבות אשר תפורר אותנו לרסיסים.

התנתקות או התחברות - ממשלת ישראל בחרה לקרוא לתוכנית העקירה –התנתקות. מטה המאבק של גוש קטיף הציב כנגדה את הסיסמא- גם אני מתחבר. 

איך חולקים מבלי להתחלק ?
מהי תרבות המחלוקת הראויה במדינת ישראל? מה בין מחלוקת, חלוקה , חלק ולחלוק (להשתתף, to share). איך מתנהלות מחלוקות בחברה הישראלית ואיך מבוצעות ההכרעות? האם אנחנו עדיין לוקחים חלק זה בזה או שרק מתחלקים לחלקים שונים ומפוצלים. 

בועה -
  המאבק סביב גוש קטיף התנהל מתוך שיח של "בועות". שפות תרבותיות שונות "התנגשו" זו בזו ללא בעצם יכולת אמיתית להבין אחד את השני. זהו תהליך המשקף את כלל החברה הישראלית החיה בעידן של בועות. "מדינת תל אביב", "המתנחלים", "הייטקיסטים", "פריפריות" , כל אחד סגור בשל עצמו. מה הקשר בין הבועות? האם כל בועה סופה להתנפץ? האם בועה זה רע? מה המחיר שלה ומה הרווח? כור היתוך או אוסף בועות – איזה דגם יותר ריאלי בחברה מקוטבת ומורכבת? בועתיות וערבות הדדית, בועתיות ואחריות... 


אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.