ארץ ישראל
ארץ ישראל
מהות הזיקה לארץ ישראל באה לידי מבחן מיוחד בגוש קטיף כי הרי לגוש קטיף אין סיפור היסטורי ממשי בתודעה הלאומית.

מומחי הביטחון השונים כפרו בערך הביטחוני שלו. כך שגוש קטיף הוא "ארץ ישראל נטו".

המאבק על גוש קטיף והדבקות באדמתו היו לא "בשביל משהו" אלא בגלל ההבטחה האלוקית בכל מצב ובכל מקום.
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.