האמונה
האמונה
תפיסת האמונה הייתה מרכיב עיקרי בעיצוב היבטים רבים של אירועי גוש קטיף.  יש בה היבטים הראויים ללמידה  והעצמה  ויש היבטים המעוררים סימני שאלה ומזמינים בירור וליבון.

האמונה שצמחה מהחולות

המרכיב האמוני היה חלק מרכזי בעיצוב החיים בגוש קטיף: 
* בבחירה להתיישב בחבל ארץ מיוחד מתוך שליחות ציונית ודתית; להרחבה
* באמונה ביכולת האדם להפריח את השממה כחלק משיבת עם ישראל לארצו; להרחבה
* בגיבוש דרכי ההתמודדות מול מתקפת הטרור המתמשכת; להרחבה
* בעיצוב דרך המאבק בתכנית ההתנתקות ובשאלה האם להישאר בגוש עד הרגע האחרון; להרחבה
* בבחירה להמשיך את בניין הקהילות גם לאחר העקירה בהתאם לאתגרים ציוניים חדשים. להרחבה

אמונה במבחן

בימים שלפני העקירה בא לידי שיא מיוחד השיח בין תושבי גוש קטיף לאלוקי ישראל. שיח זה התבטא בתפילות ההמוניות המרגשות, בפעילות של קרן " מאמין וזורע" באמירות של "היה לא תהיה " ועוד.
לאחר שנעקרו תושבי גוש קטיף צפו ועלו השאלות המתבקשות: להיכן הלכו התפילות? מהי באמת הצורה הראויה של האיש המאמין? האם יש מקום לאמירות של "היה לא תהיה"?
שאלות אלו מאפשרות העמקה וליבון של נושא האמונה והיחס בין המאמין והמתפלל אל בורא עולם וציפייתו למימוש תפילותיו. להרחבה

לקריאה נוספת:
ספרים: תורת קטיף, כתום המאבק
מאמרים:לקול התור
מדיה: הסרט ארץ האמונה
מערכי לימוד: להיכן הלכו הדמעות

אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.