עקירה
עקירה
בחודש אב שנת תשס”ה (אוגוסט 2005 ) עקרה ממשלת ישראל את ההתיישבות בגוש קטיף ובצפון השומרון.
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.