צרו קשר
לפרטים והרשמה
select

אלפון תושבים
חיפוש לפי:
פלמחים

בפלמחים התיישבה קבוצת המגורשים אשר לאחר שיצאה מהישוב אלי סיני בתהלוכה רגלית, קבעה את משכנה במחנה אוהלים בצומת יד מרדכי, לו קראו אוהלי סיני.

המתיישבים ישבו במאהל קרוב לשנה, עד שהממשלה נענתה לבקשתם לפתרון קהילתי, בתנאים דומים לאלו שהיו בישוב ממנו נעקרו. פתרון זה נמצא באמצעות קבלה לחברות בקיבוץ פלמחים. כשעזבו המשפחות את "אוהלי סיני", הן התפזרו והתגוררו בשכירות במקומות שונים, אולם כוח היחד גבר על מציאות הפירוד והמשפחות שמרו על קשר מתמיד והמשיכו במאבק רב שנים בכבלי הביוקרטיה וברשויות השונות עד שבאפריל 2011 התקבלו 25 ממשפחות מפוני אלי סיני לחברות בקיבוץ פלמחים.

במאי 2013 התקבלו היתרי הבניה הראשונים ובאפריל 2014 נכנסו המשפחות הראשונות לבתיהן בקיבוץ פלמחים והחלו במלאכת בניית הקהילה המחודשת יחד עם חברי הקיבוץ הותיקים. 

אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.